Vztahy

Vztahy jsou všude okolo nás

Co si představíte pod pojmem vztah? Nejčastěji asi partnerský vztah, ale v našem životě jsme ve spoustě vztahů, ať už aktivních nebo pasivních.

Pasivní vztahy máme k lidem, kteří nějakým způsobem zasahují do našeho života, ovšem nejsme s nimi v přímém kontaktu, resp. jsou to pro nás prakticky cizí lidé. Mohou to být třeba známé osobnosti, sportovci či politici, se kterými se setkáváme skrze média, mohou to být lidi, které potkáváme na ulicích, za volanty aut nebo třeba na internetových diskuzích.

Pokud je sledujeme, pak reagujeme na jejich chování, vystupování, názory a tvoříme si k nim určitý vztah. Některé obdivujeme, jiné nemůžeme vystát a další nám jsou lhostejní. Jedny chválíme, druhé třeba pomlouváme. V každném případě máme k těmto lidem určitý vztah.

Je jen na nás, které vztahy budeme posilovat a vyhledávat a které ne. Jen na nás záleží, zda budeme živit a dávat energii do lidí, kteří pro nás nejsou důležití. I v případě, že ze sebe dáváte negativní energii, stále je to energie a ta posiluje to, na co se soustředíte. Negativní reklama je výborná reklama. Namísto vydávání negativní energie na to, co pro nás nemá význam, se soustřeďte na vztahy, které jsou pro váš život podstatné a důležité a tyto laďte do co nejlepší formy.

Vztahy VAŠEHO života

Tady je to místo, kam je potřeba zaměřit pozornost. Věnujte svůj čas, svou energii a své úsilí do vztahů, které jsou pro váš život významné, tj. vztahy s partnerem, dětmi, rodiči, zaměstnavatelem či zaměstnanci, spolupracovníky, obchodními partnery a přáteli.

Každý z těchto vztahů je něčím specifický, ale zásady, jak k nim přistupovat a jak se ve vztazích chovat, platí pro všechny stejné. Pracujte aktivně na vztazích, na tom, aby prosperovaly, protože pokud to neuděláte, pokud budete čekat, že se to „nějak“ vyvine, tak věřte, že se to vyvine, ale jistě ne takovým směrem, jakým byste si přáli.

Pravidla kvalitních vztahů

Následující pravidla jsou základem fungujících vztahů. Naučte se je používat, až se stanou přirozenou součástí vašeho života a vaše vztahy budou vzkvétat. Pro toho druhého budu používat termín „partner“, i když se jedná třeba o dítě nebo zaměstnavatele.

 • Vytvořte si jasnou představu toho, jak chcete, aby daný vztah vypadal

Konkretizujte, jak se chcete cítít, co vám má daný vztah přinést, co do něj chcete přinášet vy, jak si představujete komunikaci.

 • Dívejte se na sebe očima partnera a chovejte se tak, jak chcete, aby se partner choval k vám

Podívejte se na to, co sdělujete a jakým způsobem – jak hovoříte, jaká slova používáte, jaká gesta, tón hlasu nebo výrazy tváře. Jaký projevujete zájem – zda hovoříte více o sobě nebo zda více nasloucháte. A pak si představte, že takovým způsobem jedná partner s vámi. Jak se cítíte? Je vám při té představě dobře nebo je to nepříjemné? Upřímně si to vyhodnoťte a pokud se vám to nelíbí a chcete na svém vztahu pracovat, pak potřebujete svůj přístup změnit.

 • Buďte upřímní, nepřetvařujte se, buďte sami sebou, nesnažte se druhému zalíbit za každou cenu a současně respektujte druhé a nesnažte se je předělat k obrazu svému

Jste jedineční a určité věci jsou vám vlastní a přirozené, a pokud se v nich cítíte dobře a současně tím nikomu objektivně neubližujete, pak si za nimi stůjte a nedělejte je jinak jen kvůli někomu jinému. Není možné, aby motivací pro změnu vás samotných byla nespokojenost někoho jiného. Můžete samozřejmě své zvyklosti a chování měnit, ovšem podnětem musíte být vy sami, vaše vlastní potřeba změny. Pokud se změníte jen pro to, abyste stoupli v očích někoho jiného, platíte za to ztrátou své osobitosti a navíc místo toho, aby byl dotyčný spokojený, se může stát, že přijde s něčím dalším, co by u vás rád změnil. A samozřejmě to platí i opačně, tedy je potřeba respektovat druhé. Vyhněte se i přetvářce. Nedělejte ze sebe to, co nejste jen proto, abyste dosáhli nějakého prospěchu, lidově řečeno: „Nemažte lidem med kolem huby“. Pravda se za čas ukáže a dopad pak bude tvrdý.

 • Naslouchejte partnerovi, snažte se ho pochopit

Vyslechněte nejprve partnera a až poté hovořte sami. Soustřeďte se na to, co vám partner říká, namísto toho, abyste si během toho připravovali svou řeč. Snažte se pochopit, co vám chce sdělit, jak se cítí a co potřebuje.

 • Vyjadřujte svůj názor, říkejte, co si myslíte

Jasně sdělte, jak to vidíte vy, jaký máte náhled na věc. Nejhorší, co se může stát je, že partner bude mít názor opačný. S tím ale pak můžete pracovat.

 • Jednejte v klidu.

Pokud vás ovládají emoce, počítejte pomalu do 10ti. Radši si 2x rozmyslete, co řeknete, než abyste řekli něco, čeho budete následně litovat.

 • Hledejte společné řešení

Pokud se nemůžete shodnout, hledejte takové řešení, které budete moci akceptovat oba. Když se vcítíte do partnera, pochopíte ho a podíváte se na sebe jeho očima, bude pro vás snazší se domluvit.

 • Hledejte prvotně chyby v sobě, nikoli v druhém

Podívejte se na sebe kriticky a zjistěte, co můžete dělat jinak, lépe.

 • Uznejte svou chybu a omluvte se

Pokud jste se spletli a víte o tom, omluvte se. Není to vždy snadné, ale pokud překonáte sami sebe, umlčíte na chvíli svého ego a omluvíte se, bude to mít zázračné účinky. Musí se ale jednat o upřímnou omluvu, ne že se značnou intonací v hlase řeknete: „No tak teda promiň.“ Snažte se v omluvě používat první osobu, tedy např. „omlouvám se“ namísto „promiň“ nebo „nezlob se“.

 • Nemanipulujte, neurážejte, neponižujte

 • Odpouštějte, buďte tolerantní

Stejně jako vy ani druzí nejsou neomylní a občas udělají něco, co se úplně nehodí. Buďte tolerantní k jejich chybám a odpouštějte jim to, čeho se na vás dopustili. Pokud se vám partner omluvím, řekněte mu, že jste mu odpustili. Bude se cítit lépe, než když se omluví a vy to jen přejdete. Pokud někdy cítíte, že by se vám partner měl omluvit, ale neudělá to, přesto mu odpusťte. Vyřešte si to sami se sebou, snažte se partnera pochopit a odpusťte mu, i když se vám neomluví. Možná není dost silný na to, aby to udělal. Jděte příkladem a buďte trpěliví. Pokud uvidí určité chování u vás, bude pro něj snazší chovat se stejně.

 • Pomáhejte

Buďte ochotni pomoci, když partner potřebuje a projeví o pomoc zájem.

 • Překvapujte, dělejte něco navíc

Udělejte občas něco, co od vás partner nečeká. Třeba mu řekněte něco milého, překvapte jej malým dárkem nebo se v nějaké situaci zachovejte jinak, lépe, než obvykle.

 • Nestavte partnera před hotovou věc, dejte mu vždy prostor pro jeho názor, dejte mu čas

Pokud máte nějaký nápad či záměr, nejprve s ním partnera seznamte a řekněte, co zamýšlíte. Nejednejte stylem: „Toto jsem vymyslel, takto to chci a tak to bude.“

 • Buďte otevřeni novým nápadům, návrhům

Když za vámi partner přijde s něčím novým a pro vás neznámým, nezavrhujte hned jeho nápad. Pozorně jej vyslechněte a hledejte, jaký přínos to může mít i pro vás.

 • Důvěřujte a buďte důvěryhodní

Přistupujte k partnerovi prvotně s důvěrou a s vírou, že jeho úmysly jsou dobré. Nepěstujte si předsudky jen proto, že se k vám někdo v minulosti nezachoval korektně.

 • Plňte své sliby

Držte své slovo. Pokud něco slíbíte, splňte to. Pokud si nejste jisti, že budete moci slib dodržet, nedávejte je.

 • Mějte úctu a respekt k druhému

Chovejte k partnerovi úctu, berte ho jako váženého a důležitého člověka.

 • Važte si sami sebe

Stejně tak si ovšem važte sami sebe, buďte si vědomi své hodnoty a nesnižujte si.

Když se chce, tak to jde

Vyzkoušela jsem nedávno pravidlo „Hledání společného řešení“ u svých dcer. Každá si chtěla hrát na něco jiného a jedna začínala být naštavaná na druhou. Tak říkám té starší, Helence: „Chtěla by ses s Alenkou domluvit na něčem, co by se líbilo vám oběma?“ A ona, že jo. Tak jsem jí navrhla, aby si spolu sedly a řekla jedna druhé, co by chtěla dělat a proč. A pak jsem už jen koukala. Šly spolu do pokojíčku, vzaly si sedací pytle, sedly si naproti sobě a začaly spolu diskutovat. Za pár minut nadšeně přišly, že si budou hrát spolu, a přitom každá prakticky dělala to, co původně chtěla. Bylo to opravdu fantastické, jak to 7 a 9ti-leté děti dokázaly vyřešit.

A když to dokáží děti, tak co brání nám dospělým, abychom se dokázali domluvit? Nejdůležitější je chtít. Chtít, aby nám ve vztazích bylo dobře.

Věnujte vztahům péči a čas. Dejte ze sebe to nejlepší a zaručeně se vám to vrátí, neboť co dáváte, to dostáváte.

Komunikujte, komunikujte a komunikujte, neboť komunikace je v každém vztahu naprosto zásadní.

Poznejte sami sebe, zjistěte, kde jsou vaše slabá místa a kde naopak ta silná. Jaké situace nezvládáte? Ve kterých jste si jisti? Přemýšlejte, co můžete zlepšit, kde máte rezervy, co byste mohli příště udělat jinak, lépe.

Zaměřte se na komunikaci a na schopnost naslouchat druhým, protože to je klíčem k lepším vztahům. Ukažte druhým, že vás zajímají, že je chcete pochopit a oni pak pochopí vás. Vyšlapte si cestičku k lepším vztahům.

Sama jsem si řadou problémů prošla, ale také jsem jich již řadu vyřešila. Stále se snažím hledat cesty, jak věci zlepšovat a vidím, že jsou zde stále nové možnosti a vždy je na čem pracovat. Nezastavujte se a pokračujte dál v cestě, protože ona nikdy nekončí…

Podělte se v komentářích o váš úspěch.

Milujte sami sebe, buďte sami sebou a žijte svůj život.

Katka dělá, co ji baví a naplňuje, je součástí týmu SmartSelling a má ráda upřímnost za všech okolností.

Ráda objevuje svá skrytá zákoutí, překračuje komfortní zóny a předává své zkušenosti dál se záměrem pomoci druhým v nalezení své vlastní jedinečné cesty.

Kromě toho miluje počítače, techniku a nové programy. Návody otevírá až v nouzi nejvyšší :)

Komentáře